Cân bằng hiện trường là gì?

Cân bằng hiện trường chỉ thuần túy ám chỉ việc cân bằng chi tiết tại vị trí hoạt động của nó mà không cần phải tháo ra để chuyển đi cân bằng tại địa điểm của nhà cung cấp dịch vụ.

Khách hàng nên kiểm tra thông tin xem phương án tháo ra chuyển đi có lợi hay để lại có lợi mới nên quyết định phương án (dù là sản phẩm rất nhỏ).

Bước 1: Kiểm tra trước khi cân bằng:

- Kiểm tra công tác vệ sinh.

- Kiểm tra mức độ hư hỏng của các mối hàn của chi tiết quay

- Kiểm tra mức độ hư hỏng của các thành phần thuộc chi tiết quay và kết cấu liên quan (vỏ, các gối đỡ, kết cấu chung,...)

- Kiểm tra mức độ rung động của hệ thống

- Lập biên bản xác nhận tình trạng, đánh giá tình trạng thiết bị, đưa ra khuyến cáo sơ bộ.

- Nếu kết cấu đảm bảo cho việc cân bằng thì chuyển bước 2, nếu không đảm bảo thì chuyển bước 3.

Bước 2: Cân bằng động:

- Thực hiện gắn 02 cảm biến rung lên 2 gối đỡ, việc gắn 2 cảm biến để đảm bảo cho quá trình thực hiện cân bằng 2 mặt (xem chi tiết phần ghi chú cuối quy trình).

- Thực hiện dán miếng phản quang lên trục quay và đặt cảm biến quang học để đo tốc độ vòng quay.

- Tiến hành gắn miếng thử lên mặt khử 1, chạy thử với lần gắn 1.

- Tiến hành tương tự với mặt khử 2.

- Bỏ hết miếng thử trên 2 mặt khử và tiến hành chạy tính toán.

- Gắn trọng lượng mất cân bằng lên 2 mặt khử theo trọng lượng tính toán của máy

- Tiến hành chạy hoàn thiện và kiểm tra độ rung, nếu đạt thì kết thúc, nếu không thì tiến hành tinh chỉnh.

(Ưu điểm của cân bằng 2 cảm biến rung: khử được mô men ngẫu lực và hạn chế rủi ro phải chạy nhiều lần)

Bước 3: Phương án xử lý khi hệ thống không đủ điều kiện cân bằng:

- Gối đỡ hư hỏng nhẹ (bi, bạc hoặc vỏ gối), vỏ và kết cấu tĩnh hư hỏng nhẹ: khách hàng có thể yêu cầu dừng để thay thế sửa chữa hoặc cân bằng và sửa chữa sau.

- Gối đỡ hư hỏng nặng hoặc(/và) kết cấu tĩnh hư hỏng nặng không đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi vận hành: cần dừng sửa chữa.

- Chi tiết quay không đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi vận hành (mối hàn mòn nhiều, mối hàn nứt, chi tiết quy nứt, chi tiết quay biến dạng,...): cần dừng để sửa chữa hoặc thay thế.

Các lưu ý quan trọng:

- Khi không đủ điều kiện an toàn để vận hành tiếp (nhưng không mất an toàn cho người thực hiện), chuyên viên cân bằng cần khuyến cáo khách hàng. Trong trường hợp khách hàng vẫn yêu cầu làm, khách hàng cần ký biên bản và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Nếu sự cố xảy ra trong vòng 30 ngày, GF sẽ thực hiện giảm giá cho khách hàng (ngay lần thực hiện đó hoặc lần thực hiện sau, do khách hàng chọn), giá trị tối thiểu là 15%, tối đa là 30%.

- Việc cân bằng trên 1 mặt khử khỉ loại bỏ được lực hướng kính, không loại bỏ được mô men uốn trên trục vì thế chuyên viên cân bằng cần chú ý.

Xem video hướng dẫn tại đây