GF Thực hiện công việc chủ nhật ngày 21/10/2018

11:13 21/10/2018
GF Thực hiện công việc chủ nhật ngày 21/10/2018

Một vài hình ảnh về công tác chăm sóc và khảo sát quạt công nghiệp của GF ngày 21/10/2018

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: